Thẻ tín dụng là gì? Khác nhau với thẻ ATM như thế nào?

Nhằm ngắn gọn thông tin. Chúng tôi rút tiền thẻ Vũng Tàu với mong muốn gửi đến thông tin cùng Quý Khách Hàng phân biệt qua bài viết sau:

  • Thẻ tín dụng là: Thẻ được cấp có một hạn mức do ngân hàng quy định với CCCD của một khách hàng. Ví dụ hạn mức Anh Quân là 20 triệu đồng. Anh Quân có thể dùng thẻ này mua sắm chi tiêu tại siêu thị hoặc các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Không cần phải có tiền trong thẻ như thẻ ATM.

  • Thẻ ATM là: Thẻ được ngân hàng cấp với hạn mức không đồng. Khách hàng nạp tiền vào mới sử dụng được. Mua sắm chi tiêu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *