Thẻ tín dụng là gì?

Ở bài trước dịch vụ thẻ Vũng Tàu cũng nói điểm khác nhau của thẻ tín dụng và thẻ ATM. Bài này định nghĩa sâu hơn một chút về thẻ tín dụng nhé.

Thẻ tín dụng là loại thẻ thường dùng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các trang thương mại điện tử thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt.

Trong thẻ tín dụng có nhiều tổ chức phát hành với các tên gọi như: VisaMatercardJCB, Exmex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *