Phân biệt ATM & Credit Card & Visa Debit?

Ở bài trước , Chúng tôi đã nói một số thông tin cơ bản về thẻ tín dụng , về thẻ ATM bài này cùng dịch vụ thẻ tín dụng bà rịa phân biệt nhanh các loại thẻ nhé.

ATM: Chỉ thanh toán được khi có tiền trong tài khoản ở các điểm chấp nhận thanh toán thẻ trong nước. Có in chữ NAPAS.

Credit Card: Hạn mức tiền được ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ cấp. Chấp nhận thanh toán trong và ngoài nước.

Visa Debit: Debit được hiểu là phải tự nạp tiền vào thẻ và chấp nhận thanh toán tại các điểm giao dịch trong và ngoài nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *