Lời cảnh giác cùng Quý Khách Hàng.

Hiện tại rất nhiều thông tin lừa đảo lợi dụng thông tin tín nhiệm từ thương hiệu Dịch vụ thẻ tín dụng Vũng Tàu tại Google. Qua bài viết này Chúng tôi khẳng định các thông tin sau.

  • Khẳng định 100% số điện thoại 086 258 2872 là hotline hay zalo là Uy Tín.
  • Tuyệt đối không giao dịch online bằng mọi hình thức khác với các số điện thoại lạ, zalo lạ…
  • Rút tiền thẻ Vũng Tàu không chịu trách nhiệm từ các đối tác lừa đảo nói là CTV của Chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *