NAPAS là gì?

Định nghĩa cơ bản nhất về từ NAPAS. Cùng dịch vụ thẻ bà rịa tìm hiểu nhé.

Napas (thường được viết cách điệu thành NAPAS hay napas; viết tắt cho National Payment Servicesn.đDịch vụ Thanh toán Quốc gia) là thương hiệu thẻ quốc gia do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAStiếng AnhNational Payment Corporation of Vietnam) phát triển. Đây là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2004, trên cơ sở đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành sáp nhận doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink. NAPAS là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *