Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

Top 4 danh sách thẻ từ các ngân hàng có cách thanh toán đặt thù. Chính xác từng còn số đó là VIETCOMBANK. Cùng rút tiền thẻ Bà Rịa xem các ngày thanh toán nhé.

VIETTINBANK:

Màu đen ngày 4. Màu xanh ngày 25.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

NAM Á BANK:

Ngày 7:

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

ACB:

Màu vàng ngày 9, Màu đen ngày 18.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

VCB:

JCB xanh xám ngày 30.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

Màu đen VISA quyền lực ngày 14.

Các loại thẻ tín dụng đặt thù trong cách thanh toán.

Còn tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *