Rút tiền thẻ tín dụng.

Việc hỗ trợ Quý Khách Hàng giao dịch một cách minh bạch là mua sắm và chi tiêu tại các Cửa Hàng tiện lợi, Tạp hóa, Cafe,Gas… Chúng tôi đang hoàn thiện hơn để hỗ trợ Quý Khách hàng một cách tốt nhật.

Gọi em: Mr thẻ tín dụng 086 258 2872.